संत चोखामेळा अभंग

व्यापक व्यापला तिन्हीं – संत चोखामेळा अभंग – २४

व्यापक व्यापला तिन्हीं – संत चोखामेळा अभंग – २४


व्यापक व्यापला तिन्हीं त्रिभुवनीं ।
चारी वर्ण बाणी विठू माझा ॥१॥
पंचप्राण ज्योती ओंवाळुनी आरती ।
ओंवाळीला पती रखुमाईचा ॥२॥
षड्ररस पव्कानानें विस्तारिलें ताट ।
जेवूं एकवट चोखा म्हणे ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

व्यापक व्यापला तिन्हीं – संत चोखामेळा अभंग – २४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *