संत चोखामेळा अभंग

केला अंगीकार – संत चोखामेळा अभंग – २४२

केला अंगीकार – संत चोखामेळा अभंग – २४२


केला अंगीकार ।
उतरिला भार ॥१॥
अजामेळ पापराशी ।
तोही नेला वैकुंठासी ॥२॥
गणिका नामेंची तारिली ।
चोखा म्हणे मात केली ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

केला अंगीकार – संत चोखामेळा अभंग – २४२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *