संत चोखामेळा अभंग

मोहळा मक्षिका गुंतली – संत चोखामेळा अभंग – २५७

मोहळा मक्षिका गुंतली – संत चोखामेळा अभंग – २५७


मोहळा मक्षिका गुंतली गोडीसी ।
तैशापरी मानसीं नाम जपे ॥१॥
मग तुज बंधन न घडे सर्वथा ।
रामनाम म्हणतां होसी मुक्त ॥२॥
न करी काया क्लेश उपवास पारणें ।
नाम संकीर्तनें कार्यासिद्धी ॥३॥
चोखा म्हणे एकांतीं लोकांतीं नाम जपे श्रीराम ।
तेणें होसी निष्काम इये जनीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मोहळा मक्षिका गुंतली – संत चोखामेळा अभंग – २५७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *