संत चोखामेळा अभंग

वोखटे गोमटे असोत – संत चोखामेळा अभंग – २५८

वोखटे गोमटे असोत – संत चोखामेळा अभंग – २५८


वोखटे गोमटे असोत नरनारी ।
दोचि अक्षरीं पावन होती ॥१॥
न लगे अधिकार वर्णावर्ण धर्म ।
नाम परब्रह्म येचि अर्थीं ॥२॥
योगयोगादि जपतप कोटी ।
एक नाम होटीं घडे तेंचि ॥३॥
चोखा म्हणे ऐसा आहे शिष्‍टाचार ।
नाम परिकर श्रीरामाचें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

वोखटे गोमटे असोत – संत चोखामेळा अभंग – २५८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *