संत चोखामेळा अभंग

सप्रेमे निवृत्ति आणि – संत चोखामेळा अभंग – २६१

सप्रेमे निवृत्ति आणि – संत चोखामेळा अभंग – २६१


सप्रेमे निवृत्ति आणि ज्ञानदेव ।
मुक्‍ताईचा भाव विठ्‌ठलचरणीं ॥१॥
सोपान सांवता गोरा तो कुंभार ।
नरहरी सोनार प्रेम भरित ॥२॥
कबीर कमाल रोहिदास चांभार ।
आणिक अपार वैष्णवजन ॥३॥
चोखा तयां पायीं घाली लोटांगण ।
वंदितो चरण प्रेमभावें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सप्रेमे निवृत्ति आणि – संत चोखामेळा अभंग – २६१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *