संत चोखामेळा अभंग

संतांचा अनुभव संतचि – संत चोखामेळा अभंग – २६२

संतांचा अनुभव संतचि – संत चोखामेळा अभंग – २६२ 


संतांचा अनुभव संतचि जाणति ।
येर ते हांसती अभाविक ॥१॥
नामाचा प्रताप प्रल्हादचि जाणे ।
जन्म मरण पेणें खुंटविलें ॥२॥
सेवेचा प्रकार जाणे हनुमंत ।
तेणें सीताकांत सुखी केला ॥३॥
सख्यत्वें पूर्णता अर्जुना बाणली ।
ऐक्य रुपें चाली मिरवली ॥४॥
चोखा म्हणे ऐसा आहे श्रेष्‍ठाचार ।
तेथें मी पामर काय वानूं ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

संतांचा अनुभव संतचि – संत चोखामेळा अभंग – २६२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *