संत चोखामेळा अभंग

चंदनाच्या संगें बोरीया – संत चोखामेळा अभंग – २६४

चंदनाच्या संगें बोरीया – संत चोखामेळा अभंग – २६४


चंदनाच्या संगें बोरीया बाभळी ।
हेकळी टाकळी चंदनची ॥१॥
संतांचिया संगें अभाविक जन ।
तयाच्या दर्शनें तेचि होती ॥२॥
चोखा म्हणे ऐसा परमार्थ साधावा ।
नाहीं तरी भार वाहावा खरा ऐसा ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

चंदनाच्या संगें बोरीया – संत चोखामेळा अभंग – २६४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *