संत चोखामेळा अभंग

देवा नाहीं रुप देवा – संत चोखामेळा अभंग – २६६

देवा नाहीं रुप देवा – संत चोखामेळा अभंग – २६६


देवा नाहीं रुप देवा नाहीं नाम ।
देव हा निष्काम सर्वांठायी ॥१॥
डोळियाचा डोळा दृष्‍टीच भासला ।
देव प्रकाशला आदि अंतीं ॥२॥
नवल वाटलें नवल वाटलें ।
देव कोंदाटले मागें पुढें ॥३॥
चोखा म्हणे माझा संदेह फिटला ।
देव प्रगटला देहामाजी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

देवा नाहीं रुप देवा – संत चोखामेळा अभंग – २६६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *