संत चोखामेळा अभंग

डोळियाचा देखणा – संत चोखामेळा अभंग – २६८

डोळियाचा देखणा – संत चोखामेळा अभंग – २६८


डोळियाचा देखणा पाहतां दिठी ।
डोळाच निघाला देखण्या पोटीं ॥१॥
डोळ्याचा देखणा पाहिला डोळा ।
आपोआप तेथें झांकला डोळा ॥२॥
चोखा म्हणे नवलाव झाला ।
देखणा पाहतां डोळा विराला ॥३॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

डोळियाचा देखणा – संत चोखामेळा अभंग – २६८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *