संत चोखामेळा अभंग

फुलाचे अंगी सुवास – संत चोखामेळा अभंग – २६९

फुलाचे अंगी सुवास – संत चोखामेळा अभंग – २६९


फुलाचे अंगी सुवास असे ।
फूल वाळलिया सुवास नासे ॥१॥
मृतिकेचे घट केले नानापरी ।
नाव ठेविलें रांजण माथण घागरी ॥२॥
विराली मृत्तिका फुटलें घट ।
प्राणी कां फुकट शोक करी ॥३॥
चोखा म्हणे ऐसें मृगजळ पाहीं ।
विवेकी तये ठायीं न गुंतेची ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

फुलाचे अंगी सुवास – संत चोखामेळा अभंग – २६९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *