संत चोखामेळा अभंग

आमुचा आम्हीं केला – संत चोखामेळा अभंग – २७०

आमुचा आम्हीं केला – संत चोखामेळा अभंग – २७०


आमुचा आम्हीं केला भावबळी ।
भावें वनमाळी आकळीला ॥१॥
भावचि कारण भावचि कारण ।
भावें देव शरण भाविकासी ॥२॥
निज भावबळें घातिलासे वेढा ।
देव चहूंकडा कोंडियेला ॥३॥
चोखा म्हणे देव भावाचा बांधला ।
भक्ताचा अंकित म्हणूनी झाला ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आमुचा आम्हीं केला – संत चोखामेळा अभंग – २७०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *