संत चोखामेळा अभंग

सकळा आगराचें जें – संत चोखामेळा अभंग – २७७

सकळा आगराचें जें – संत चोखामेळा अभंग – २७७


सकळा आगराचें जें मूळ ।
तोहा सोज्वळ विठू माझा ॥१॥
वेदांचा विचार शास्‍त्रांची जे गती ।
तोचि हा श्रीपती विठु माझा ॥२॥
कैवल्य देखणा सिद्धांचा जो राणा ।
भाविकासी खुणा विठू माझा ॥३॥
चोखा म्हणे माझ्या ह्रुदयीं बिंबला ।
त्रिभुवनीं प्रकाशला विठू माझा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सकळा आगराचें जें – संत चोखामेळा अभंग – २७७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *