संत चोखामेळा अभंग

आतां कासया हा – संत चोखामेळा अभंग – २९२

आतां कासया हा – संत चोखामेळा अभंग – २९२


आतां कासया हा दाखवितां खेळ ।
म्यां तंव सकळ जाणितला ॥१॥
जेथें ब्रह्मादिक वेडे पिसे झाले ।
न कळे वहिलें तयांलागीं ॥२॥
कोणासी हा पार न कळे तुमचा ।
काय बोलों वाचा कीर्ति तुमची ॥३॥
चोखा म्हणे तुमचा अविट हा खेळ ।
भुललें सकळ ब्रह्मांडचि ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आतां कासया हा – संत चोखामेळा अभंग – २९२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *