संत चोखामेळा अभंग

बरें झालें येथें – संत चोखामेळा अभंग – २९३

बरें झालें येथें – संत चोखामेळा अभंग – २९३


बरें झालें येथें आलोंसे सायासें ।
सुख-दुःख लेशे भोगोनियां ॥१॥
मागिला लागाचें केलेंसें खंडण ।
तेणें समाधान वृत्ति होय ॥२॥
एकसरें मन ठेविले बांधोनी ।
निवांत चरणीं तुमचीया ॥३॥
चोखा म्हणे काम क्रोध तोडियेले ।
येर तेही केले देशधडी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बरें झालें येथें – संत चोखामेळा अभंग – २९३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *