संत चोखामेळा अभंग

बैसोनि निवांत करीन – संत चोखामेळा अभंग – २९५

बैसोनि निवांत करीन – संत चोखामेळा अभंग – २९५


बैसोनि निवांत करीन चिंतन ।
काया वाचा मनसहित देवा ॥१॥
नामाचा आठव हेचि सोपे वर्म ।
अवघे कर्माकर्म पारुषती ॥२॥
यापरतें साधन आन कांहीं नेणें ।
अखंड वाचें म्हणे रामकृष्ण ॥३॥
सुलभ हा मंत्र तारक जीवासी ।
येणें भवासी उतार होय ॥४॥
चोखा म्हणे मज सांगितलें कानीं ।
राम कृष्ण वाणीं जप सदा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

बैसोनि निवांत करीन – संत चोखामेळा अभंग – २९५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *