संत चोखामेळा अभंग

जगामध्यें दिसे बरें – संत चोखामेळा अभंग – ३०३

जगामध्यें दिसे बरें – संत चोखामेळा अभंग – ३०३


जगामध्यें दिसे बरें कीं वाईट ।
ऐसाचि बोभाट करीन देवा ॥१॥
आतां कोठवरी धरावी हे भीड ।
तुम्हीं तो उघड जाणतसां ॥२॥
ब्रीदाचा तोडर बांधलासे पायीं ।
त्रिभुवनीं ग्वाही तुमची आहे ॥३॥
चोखा म्हणे जेणें न ये उणेपण ।
तेंचि तें कारण जाणा देवा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जगामध्यें दिसे बरें – संत चोखामेळा अभंग – ३०३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *