संत चोखामेळा अभंग

मी तो विकलों तुमचे – संत चोखामेळा अभंग – ३०२

मी तो विकलों तुमचे – संत चोखामेळा अभंग – ३०२


मी तो विकलों तुमचे पायी ।
जीवभाव सर्वहि अर्पियेला ॥१॥
माझा मीच झालों उतराई देवा ।
तुमचें तुम्हीं पाहा आम्हांकडे ॥२॥
नव मास माता वोझें वाहे उदरीं ।
तैसीच ही परी तुमची माझी ॥३॥
अपत्य आपुलें फिरे देशोदेशीं ।
ही लाज कोणासी चोखा म्हणे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मी तो विकलों तुमचे – संत चोखामेळा अभंग – ३०२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *