संत चोखामेळा अभंग

कळेल तैसे बोल – संत चोखामेळा अभंग – ३०६

कळेल तैसे बोल – संत चोखामेळा अभंग – ३०६


कळेल तैसे बोल तुजचि बोलेन ।
भीड मी न धरीन तुझी कांहीं ॥१॥
काय करुं देवा दाटलों जाचणी ।
न या चक्रपाणी सोडवण्या ॥२॥
कोठवरी धांवा पोकारुं केशवा ।
माझा तंव हेवा खुंटलासे ॥३॥
चोखा म्हणे आतां पुरे चाळवण ।
आमुचें कारण जाणों आम्हीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

कळेल तैसे बोल – संत चोखामेळा अभंग – ३०६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *