संत चोखामेळा अभंग

अहो पतितपावना पंढरीच्या – संत चोखामेळा अभंग – ३०७

अहो पतितपावना पंढरीच्या – संत चोखामेळा अभंग – ३०७


अहो पतितपावना पंढरीच्या राया ।
भक्त विसाविया मायबापा ॥१॥
धांवे दुडदुडा आपुलिया काजा ।
येई गरुडध्वजा मायबापा ॥२॥
दाही दिशा उदास तुम्हांविण झाल्या ।
न करीं पांगिला दुजी यासी ॥३॥
चोखा म्हणे मज दावीं आतां वाट ।
मग मी बोभाट न करी कांहीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अहो पतितपावना पंढरीच्या – संत चोखामेळा अभंग – ३०७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *