संत चोखामेळा अभंग

धरोनिया आशा – संत चोखामेळा अभंग – ३०८

धरोनिया आशा – संत चोखामेळा अभंग – ३०८


धरोनिया आशा टाकिलासे ठाव ।
अवघाचि वाव झाला दिसे ॥१॥
कवणासी सांकडें सांगूं पंढरीराया ।
कां हो न ये दया माझी तुम्हां ॥२॥
बाळकाचे परी लडिवाळपणें ।
तुमचें पोसणें मी तो देवा ॥३॥
चोखा म्हणे मज तुम्ही मोकलितां ।
काय आमुची कथा आतां चाले ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

धरोनिया आशा – संत चोखामेळा अभंग – ३०८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *