संत चोखामेळा अभंग

नाहीं देह शुद्ध – संत चोखामेळा अभंग – ३१३

नाहीं देह शुद्ध – संत चोखामेळा अभंग – ३१३


नाहीं देह शुद्ध याति अमंगळ ।
अवघे वोंगळ गुण दोष ॥१॥
करुं जातां विचार अवघा अनाचार ।
आणिक प्रकार काय बोलूं ॥२॥
वाणी नाहीं शुद्ध धड न ये वचन ।
धिःकारिती जन सर्व मज ॥३॥
अंगसंग कोणी जवळ न बैसे ।
चोखा म्हणे ऐसें जीवित माझें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाहीं देह शुद्ध – संत चोखामेळा अभंग – ३१३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *