संत चोखामेळा अभंग

जनक तूं माझा – संत चोखामेळा अभंग – ३१६

जनक तूं माझा – संत चोखामेळा अभंग – ३१६


जनक तूं माझा जननी जगाची ।
करुणा आमुची कां हो नये ॥१॥
कासया संसार लावियेला पाठीं ।
पडलीसे तुटी तुमची माझी ॥२॥
जन्म जरा मरण आम्हां सुख दुःख ।
पहासी कौतुक काय देवा ॥३॥
गहिंवरुनी चोखा उभा महाद्वारीं ।
विनवी जोडूनि करीं विठोबासी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

जनक तूं माझा – संत चोखामेळा अभंग – ३१६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *