संत चोखामेळा अभंग

दुःखरुप देह दुःखाचा – संत चोखामेळा अभंग – ३१७

दुःखरुप देह दुःखाचा – संत चोखामेळा अभंग – ३१७


दुःखरुप देह दुःखाचा संसार ।
सुखाचा विचार नाहीं कोठें ॥१॥
कन्या पुत्र बाळें सुखाचे सांगाती ।
दुःख होतां जाती आपोआप ॥२॥
सोइरे धायरे कवणाचे कवण ।
अवघा वाटे शीण मना माझ्या ॥३॥
चोखा म्हणे अहो पंढरीनिवासा ।
सोडवीं भवपाशा पासोनियां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

दुःखरुप देह दुःखाचा – संत चोखामेळा अभंग – ३१७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *