संत चोखामेळा अभंग

टाळी वाजवावी गुढी – संत चोखामेळा अभंग – ३४

टाळी वाजवावी गुढी – संत चोखामेळा अभंग – ३४


टाळी वाजवावी गुढी उभारावी ।
वाट हे चालावी पंढरीची ॥१॥
पंढरीचा हाट कउलांची पेठ ।
मिळाले चतुष्ट वारकरी ॥२॥
पताकांचे भार मिळाले अपार ।
होतो जय जयकार भीमातीरीं ॥३॥
हरिनाम गर्जतां भय नाहीं चिंता ।
ऐसे बोले गीता भागवत ॥४॥
खट नट यावें शुद्ध होउनी जावें ।
दवंडी पिटी भावें चोखामेळा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

टाळी वाजवावी गुढी – संत चोखामेळा अभंग – ३४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *