संत चोखामेळा अभंग

न करी आळस – संत चोखामेळा अभंग – ३५

न करी आळस – संत चोखामेळा अभंग – ३५


न करी आळस जाय पंढरीसी ।
अवघी सुखराशि तेथें आहे ॥१॥
पहातां भिंवरा करी एक स्नान ।
घाली लोटांगण पुंडलिका ॥२॥
कान धरोनी सुखें नाचा महाद्वारीं ।
तयां सुखासरी दुजी नाहीं ॥३॥
पाहातां श्रीमुख हरे ताहान भूक ।
चोखा म्हणे सुख विठूपायीं ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

न करी आळस – संत चोखामेळा अभंग – ३५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *