संत चोखामेळा अभंग

पंढरीचें सुख नाहीं – संत चोखामेळा अभंग – ३६

पंढरीचें सुख नाहीं – संत चोखामेळा अभंग – ३६


पंढरीचें सुख नाहीं त्रिभुवनीं ।
प्रत्यक्ष चक्रपाणी उभा असे ॥१॥
त्रिभुवनीं समर्थ ऐसें पैं तीर्थ ।
दक्षिणमुख वाहात चंद्रभागा ॥२॥
सकळ संतांचा मुगुटमणि देखा ।
पुंडलीक सखा आहे जेथें ॥३॥
चोखा म्हणे तेथें सुखाची मिराशी ।
भोळ्या भाविकासी अखंडित ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पंढरीचें सुख नाहीं – संत चोखामेळा अभंग – ३६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *