संत चोखामेळा अभंग

सुखाची सुखराशि पंढरीसी – संत चोखामेळा अभंग – ४१

सुखाची सुखराशि पंढरीसी – संत चोखामेळा अभंग – ४१


सुखाची सुखराशि पंढरीसी आहे ।
जावोनियां पाहे अरे जना ॥१॥
अवघाचि लाभ होईल तेथींचा ।
न बोलावे वाचा मौनावली ॥२॥
अवघिया उद्धार एकाचि दरूशनें ।
भुक्तिमुक्ति केणें मिळे फुका ॥३॥
प्रत्यक्ष चंद्रभागा अमृतमय साचार ।
जडजीवा उद्धार पहातां दृष्टी ॥४॥
चोखा म्हणे आनंदें नाचा महाद्वारीं ।
वाचे हरि हरि म्हणे मुखें ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

सुखाची सुखराशि पंढरीसी – संत चोखामेळा अभंग – ४१

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *