संत चोखामेळा अभंग

शुद्ध चोखामेळा – संत चोखामेळा अभंग – ४२

शुद्ध चोखामेळा – संत चोखामेळा अभंग – ४२


शुद्ध चोखामेळा ।
करी नामाचा सोहळा ॥१॥
यातीहीन मी महार ।
पूर्वी निळाचा अवतार ॥२॥
कृष्णनिंदा घडली होती ।
म्हणोनि महार जन्म प्राप्ती ॥३॥
चोखा म्हणे विटाळ ।
आम्हां पूर्वींचें हें फळ ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

शुद्ध चोखामेळा – संत चोखामेळा अभंग – ४२

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *