संत चोखामेळा अभंग

नेणते तयासी नेणता – संत चोखामेळा अभंग – ४३

नेणते तयासी नेणता – संत चोखामेळा अभंग – ४३


नेणते तयासी नेणता लहान ।
थोरा थोरपणें दिसे बरा ॥१॥
पावा वाहे वेणु खांदिया कांबळा ।
रूळताती गळां गुंजहार ॥२॥
मुखीं दहींभात कवळ काल्याचें ।
उष्टें गोपाळांचे खाय सुखें ॥३॥
चोखा म्हणे ऐसा वैकुंठींचा हरी ।
गोपाळा गजरीं काला वांटी ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नेणते तयासी नेणता – संत चोखामेळा अभंग – ४३

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *