संत चोखामेळा अभंग

अगाध हे कीर्ति विठ्ठला – संत चोखामेळा अभंग – ४८

अगाध हे कीर्ति विठ्ठला – संत चोखामेळा अभंग – ४८


अगाध हे कीर्ति विठ्ठला तुमची ।
महिमा आणिकांची काय सांगों ॥१॥
पुराणें भागलीं नेति नेति शब्द ।
श्रुतीचा अनुवाद खुंटलासे ॥२॥
शेषादिकां जेथें न कळेचि अंत ।
तेथें ती पतित काय वानूं ॥३॥
चोखा म्हणे माझा नाहीं अधिकार ।
कैसा हा विचार होईल नेणों ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अगाध हे कीर्ति विठ्ठला – संत चोखामेळा अभंग – ४८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *