संत चोखामेळा अभंग

अधिकार माझा निवेदन – संत चोखामेळा अभंग – ४९

अधिकार माझा निवेदन – संत चोखामेळा अभंग – ४९


अधिकार माझा निवेदन पाई ।
तुम्ही तो गोसावी जाणतसां ॥१॥
अवघ्या वर्णा माजी हीन केली जाती ।
विटाळ विटाळ म्हणती क्षणोक्षणीं ॥२॥
कोणीही अंगिकार न करिती माझा ।
दूर हो जा अवघे म्हणती ॥३॥
चोखा म्हणे तुम्ही घ्याला पदरीं ।
तरीच मज हरी सुख होय ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

अधिकार माझा निवेदन – संत चोखामेळा अभंग – ४९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *