संत चोखामेळा अभंग

आतां याचा अर्थ – संत चोखामेळा अभंग – ५८

आतां याचा अर्थ – संत चोखामेळा अभंग – ५८


आतां याचा अर्थ (संग) पुरे पुरे देवा ।
येऊं द्या कनवाळा तुम्हांलागी ॥१॥
गुंतलोंसे काढा यांतोनी बाहेरी ।
माझें तो हरि कांही न चाले ॥२॥
वारंवार करुणा करितों देवराया ।
कां न ये कनवाळा तुम्हां लागीं ॥३॥
चोखा म्हणे आतां न करा उदास ।
पुरवावी आस मायबापा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आतां याचा अर्थ – संत चोखामेळा अभंग – ५८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *