संत चोखामेळा अभंग

आतां कोठवरी – संत चोखामेळा अभंग – ५९

आतां कोठवरी – संत चोखामेळा अभंग – ५९


आतां कोठवरी ।
भीड तुमची धरूं हरि ॥१॥
दार राखीत बैंसलों ।
तुम्ही दिसे मोकलिलों ॥२॥
ही नीत नव्हे बरी ।
तुमची साजे तुम्हा थोरी ॥३॥
चोखा म्हणे काय बोलों ।
आमुचे आम्ही वायां गेलों ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

आतां कोठवरी – संत चोखामेळा अभंग – ५९

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *