संत चोखामेळा अभंग

इतुकेंचि देई रामनान – संत चोखामेळा अभंग – ६४

इतुकेंचि देई रामनान – संत चोखामेळा अभंग – ६४


इतुकेंचि देई रामनान मुखीं ।
संतांची संगती सेवा सार ॥१॥
निरंतर घोष जयाचे मंदिरीं ।
तयाचिये घरी सुखे मज ॥२॥
उच्छिष्ट धणिवरी पोटभरी घाये ।
दुजी नको सोय देवराया ॥३॥
चोखा म्हणे माझी पुरवावी आळी ।
माय तूं माउली कृपाळु देवा ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

इतुकेंचि देई रामनान – संत चोखामेळा अभंग – ६४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *