संत चोखामेळा अभंग

करोनियां दया – संत चोखामेळा अभंग – ६५

करोनियां दया – संत चोखामेळा अभंग – ६५


करोनियां दया ।
सांभाळा जी देवराया ॥१॥
मी तो पतीत पतीत ।
तुमचाचि शरणांगत ॥२॥
लाज येईल तुमचे नांवा ।
मज उपेक्षितां देवा ॥३॥
आपुलें जतन ।
करा अभय देवोन ॥४॥
चोखा म्हणे हरि ।
आतां भीड न धरीं ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

करोनियां दया – संत चोखामेळा अभंग – ६५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *