संत चोखामेळा अभंग

उतरले सुख चंद्रभागे – संत चोखामेळा अभंग – ७

उतरले सुख चंद्रभागे – संत चोखामेळा अभंग – ७


उतरले सुख चंद्रभागे तटीं ।
पाहा वाळुवंटी बाळरूप ॥१॥
बहुता काळाचें ठेवणें योगियाचें ।
ध्येय शंकराचे सुख ब्रम्हा ॥२॥
जयालागीं अहोरात्र विवादती ।
तो भक्ताचिये प्रीतीं उभा असे ॥३॥
चोखा म्हणे सर्व सुखांचे आगर ।
न कळे ज्याचा पार श्रुति-शास्त्रां ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

उतरले सुख चंद्रभागे – संत चोखामेळा अभंग – ७

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *