संत चोखामेळा अभंग

करी सूत्र शोभे – संत चोखामेळा अभंग – ८

करी सूत्र शोभे – संत चोखामेळा अभंग – ८


करी सूत्र शोभे कटावरी ।
तोचि हा सोनार नरहरी ॥१॥
पायीं वाजती रूणझुण घंटा ।
तोचि नामयाचा नागर विठा ॥२॥
काम चरणींचा तोडरू ।
परिसा ऊठतसे डीगरू ॥३॥
दक्षिण चरणीचा तोडरू ।
जयदेव पदाचा गजरू ॥४॥
विठेवरी चरण कमळा ।
तो जाणा चोखामेळा ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

करी सूत्र शोभे – संत चोखामेळा अभंग – ८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *