संत चोखामेळा अभंग

नाहीं देह शुद्ध याति – संत चोखामेळा अभंग – ८८

नाहीं देह शुद्ध याति – संत चोखामेळा अभंग – ८८


नाहीं देह शुद्ध याति अमंगळ ।
अवघे वोंगळ गुण दोष ॥१॥
करूं जातां विचार अवघा अनाचार ।
आणिक प्रकार काय बोलूं ॥२॥
वाणी नाहीं शुद्ध धड न ये वचन ।
धि:कारिती जन सर्व मज ॥३॥
अंगसंग कोणी जवळ न बैसे ।
चोखा म्हणे ऐसे जीवित माझें ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

नाहीं देह शुद्ध याति – संत चोखामेळा अभंग – ८८

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *