संत चोखामेळा अभंग

भ्रमण न करितां भागलों – संत चोखामेळा अभंग – ९५

भ्रमण न करितां भागलों – संत चोखामेळा अभंग – ९५


भ्रमण न करितां भागलों जी देवा ।
न मिळे विसावा मज कोठें ॥१॥
लागलेंसे कर्म आमुचे पाठारीं ।
आतां कोणावरी बोल ठेऊं ॥२॥
सांपडलों वैरियाचे भांडवली ।
न कळे चिखलीं रोवियेलों ॥३॥
चोखा म्हणे अहो पंढरीनिवासा ।
तुम्हाविण फांसा उगवी कोण ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भ्रमण न करितां भागलों – संत चोखामेळा अभंग – ९५

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *