संत चोखामेळा अभंग

मजचि कां करणें – संत चोखामेळा अभंग – ९६

मजचि कां करणें – संत चोखामेळा अभंग – ९६


मजचि कां करणें लागला विचार ।
परी वर्म साचार न कळे कांही ॥१॥
कैशी करुं सेवा आणिक ते भक्ति ।
न कळे विरक्ति मज कांही ॥२॥
आणिक तो दुजा नाहीं अधिकार ।
कैसा हा विचार करूं आतां ॥३॥
चोखा म्हणे बहु होती आठवण ।
कठिण कठिण पुढें दिसे ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

मजचि कां करणें – संत चोखामेळा अभंग – ९६

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *