संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

जरासंदुमल्लमर्दनु तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ११

जरासंदुमल्लमर्दनु तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ११


जरासंदुमल्लमर्दनु तो ।
गजपित्राहटणु तो गे बाई ॥१॥
कुब्जकपान तो ।
सुदाम्या अनुसंधान तो गे बाई ॥ध्रु०॥
रखुमादेविवरु तो ।
कंसचाणूरमर्दन तो गे बाई ॥२॥

अर्थ:-
हे जीवरुपी सखी जरासंधाला मल्ल युध्दातुन मारणारा व हत्तीला नक्रापासुन वाचवणारा तोच आहे. कुब्जेला भोग देणारा व सुदाम्याची मदत करणारा तोच आहे. कंस व चाणुर यांचे मंर्दन करणारा तो रखुमाईचा पती आहे असे माऊली सांगतात.


वरील अभंग व्हिडिओ स्वरूपात पहा 

जरासंदुमल्लमर्दनु तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ११

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *