संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

श्रुतिस्मृतिवचन तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १४

श्रुतिस्मृतिवचन तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १४


श्रुतिस्मृतिवचन तो ।
गुह्यागुह्य तो गे बाई ॥१॥
जागता निजता तो ।
निज चेवविता तो तो गे बाई ॥ध्रु०॥
परात्पर तो ।
रखुमादेविवरु तो गे बाई ॥२॥

अर्थ:-
श्रुती व स्मृतीनी सांगितलेली वचने तोच असुन तोच गौप्याचे गौप्य आहे म्हणजेच गुप्ताचे गुप्तत्व आहे. ज्ञानाने जागवणारा व अज्ञानामुळे झोपवणारा तोच असुन तो जीवाला चेतवणारा (चैतन्य रुप)ही तोच आहे. मायेच्या पलिकडील तोच रखुमाईचा पती आहे असे माऊली सांगतात.


वरील अभंग व्हिडिओ स्वरूपात पहा 

श्रुतिस्मृतिवचन तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १४

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *