संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

सर्वादि सर्वसाक्षी तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १३

सर्वादि सर्वसाक्षी तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १३


सर्वादि सर्वसाक्षी तो ।
विश्वंभर खल्विद तो गे बाई ॥१॥
आनंदा आनंद तो ।
प्रबोधा प्रबोध तो गे बाई ॥ध्रु०॥
रखुमदेविवरु तो ।
विटेवरी उभा तो गे बाई ॥२॥

अर्थ:-
विश्वाचे पोषण करणारा तो सर्वांचा आदि आहे व तोच सर्वाला साक्षही आहे. तो आनंदाचा आनंद व ज्ञानाचे ज्ञान आहे. व तोच वीटेवर येऊन उभा असलेला रखुमाईचा पती आहे असे माऊली सांगतात.


वरील अभंग व्हिडिओ स्वरूपात पहा 

सर्वादि सर्वसाक्षी तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग १३

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *