संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

हरपली सत्ता मुराली वासना – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४

हरपली सत्ता मुराली वासना – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४


हरपली सत्ता मुराली वासना ।
सांवळाचि नयना दिसतसे ॥१॥
काय करुं माय सांवळा श्रीकृष्ण ।
सांगितला प्रश्न निवृत्तीनें ॥ध्रु०॥
बापरखुमादेविवरु सांवळीये तेज ।
सेजबाज निज कृष्ण सुखें ॥२॥

अर्थ:-
त्या सावळ्या मूर्तीला पाहिले व माझी वासना मुरोन गेली व माझी माझ्यावरची सत्ता लोप पावली. निवृत्तिनाथांनी त्याच्या बद्दल सांगितल्या पासुन मला काय झाले ते कळत नाही त्यांने मला व्यापुन टाकले आहे. माझे पिता व रखुमाईचा पती असलेल्या त्या सावळ्यारुपाने मला येवढे मोहित केले आहे की सेजे बाजे वर पहुडलो तरी तोच जाणवत राहतो असे माऊली सांगतात.


वरील अभंग व्हिडिओ स्वरूपात पहा 


हरपली सत्ता मुराली वासना – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ४

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *