संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

इडा वाम दक्षिणे पिंगला – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४६

इडा वाम दक्षिणे पिंगला – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४६


इडा वाम दक्षिणे पिंगला ।
दोहींत या कळा ब्रह्मस्थानीं ॥१॥
प्रणव सैरा बापा धांवे अवघड वाटे ।
रीघा नवपाटे जीव जीवना ॥२॥
ज्ञानदेव म्हणे स्वरुप जो जाणे ।
त्यासी शरण होणें अनन्य भावें ॥३॥

अर्थ:-

उजव्या नाकपुटीत इडा व डावीमध्ये पिंगला असून या दोन्ही नाड्यांत ब्रह्मस्थानाचे तेज आहे. यातूनच प्राणवायु सैरावैरा होऊन अवघड मागनि धांवतो. व प्रणवरुप ओंकाराचे ध्येय गाठतो. या प्रणवाच्या ठिकाणी चित्त स्थिर करणे ही फार अवघड गोष्ट आहे. हे योगाभ्यासी पुरुषाच्या अनुभवाला येते. यापरता दुसरा अनुभव नाही. असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


इडा वाम दक्षिणे पिंगला – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८४६

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *