संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

डोळा माझा बाप त्रिभुवना परता – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८७२

डोळा माझा बाप त्रिभुवना परता – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८७२


डोळा माझा बाप त्रिभुवना परता ।
जो देखे मुक्तता तोचि लाहे ॥१॥
जीव जंतु कृमी मुंगी नेत्रामध्यें ।
वास्तव्य गोविंदे केलें पाहा ॥२॥
ज्ञानदेवाचें बोल उघड निर्मळ ।
जान्हवीचें जळ स्थिर वाहे ॥३॥

अर्थ:-

त्रिभुवनाहूनही पलिकडे असणारा डोळा म्हणजे परमात्मा तो माझा बाप आहे. त्याला जो पाहतो त्याला पाहण्या बरोबर मोक्ष प्राप्त होतो. जन्तु कृमी वगैरे सर्व जीवांच्या डोळ्यामध्ये गोविंदानेच वास्तव्य केले आहे. माझे बोलणे उघड असून गंगेच्या पाण्याप्रमाणे निर्मळ व स्थिर वाहात आहे.असे माऊली ज्ञानदेव सांगतात.


डोळा माझा बाप त्रिभुवना परता – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ८७२

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *