संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग

कांही नव्हे तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९१०

कांही नव्हे तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९१०


कांही नव्हे तो ।
मूर्ताsमूर्त तो गे बाई ॥
सहजा सहज तो ।
सहज सुखनिधान तो गे बाई ॥
रखुमादेविवरु तो ।
पुंडलिकवरद तो गे बाई ॥

अर्थ:-

जीवरुपी सखी, तो काही नसणारा, पण मूर्त अमूर्त असणारा, तोच आहे. सुखनिधान आहे,सहज करणारा तोच आहे व तोच सहजातील सहजत्व आहे. तोच पुंडलिकाला वरदान देणारा रखुमाईचा पती आहे असे माऊली सांगतात.


कांही नव्हे तो – संत ज्ञानेश्वर महाराज अभंग ९१०

संत ज्ञानेश्वर अँप डाउनलोड रा.

 

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *