संत जगमित्र नागा अभंग

हरिजागरासी जावे – संत जगमित्र नागा अभंग – ४

हरिजागरासी जावे – संत जगमित्र नागा अभंग – ४


“हरिजागरासी जावे।
माझ्या विठोबासी पाहावे ॥
देव ऋषी सवे येतो।
नभी विमाने दाटती॥
काकड आरती दृष्टी पडे।
उठाउठी पाप झडे॥
ऐसा आनंद सोहळा।
जगमित्र नागा पाहे डोळा ॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

हरिजागरासी जावे – संत जगमित्र नागा अभंग – ४

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *