बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

भक्त जें जें कर्म करिती – संत जनाबाई अभंग – ११

भक्त जें जें कर्म करिती – संत जनाबाई अभंग – ११भक्त जें जें कर्म करिती ।


तें तूं होसी कृपामूर्ती ॥१॥
हें तों नवल नव्हे देवा ।
भुललासी भक्तिभावा ॥२॥
वाग्दोर धरुनी दांतीं ।
चारी घोडे चहूं हातीं ॥३॥
धूतां लाज नाहीं तुला ।
दासी जनी ह्मणे भला ॥४॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

भक्त जें जें कर्म करिती – संत जनाबाई अभंग – ११

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *