बाई मी लिहिणें शिकलें - संत जनाबाई अभंग - ११४

पक्षी जाय दिगंतरां – संत जनाबाई अभंग – १०

पक्षी जाय दिगंतरां – संत जनाबाई अभंग – १०


पक्षी जाय दिगंतरां ।
बाळकांसी आणी चारा ॥१॥
घार हिंडते आकाशीं ।
झांप घाली पिल्लापासीं ॥२॥
माता गुंतली कामासी ।
चित्त तिचें बाळापाशीं ॥३॥
वामर हिंडे झाडावरी ।
पिलीं बांधुनी उदरीं ॥४॥
तैंसी आह्यासी विठ्‌ठल माये ।
जनी वेळोवेळां पाहे ॥५॥


राम कृष्ण हरी आपणास या अभंगाचा अर्थ माहित असेल तर खालील कंमेंट बॉक्स मध्ये कळवा.

पक्षी जाय दिगंतरां – संत जनाबाई अभंग – १०

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *